Het idee

Al jaren heb ik de droom om een onderneming voor mezelf te starten! Ik ben Binne Brouwer. Zo’n 15 jaar werkzaam in de zorg op verscheidene locaties en functies. Om mijn droom te starten, heb ik verschillende mogelijkheden voor een eigen onderneming in de zorgsector onderzocht. In de zomer van 2015 ben ik een webshop gestart, waarin producten verkocht worden die gemaakt zijn door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Graag wilde ik dit gaan uitbreiden om ook het stukje zorg daadwerkelijk zelf te kunnen verlenen. Mijn eigen normen en waarden nastreven, om verbinding te creëren tussen cliënten en maatschappij. In een veilige, leerzame en laagdrempelige omgeving participeren. Vanuit hier ontstond het idee om zelf leer- werkplekken op te zetten voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt! In de zomer van 2016 heb ik het bedrijf officieel ingeschreven als Stichting Vieka.
Met mijn idee wil ik een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in het dorp en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt laten participeren in de maatschappij. Door samen te werken met partijen die actief zijn binnen het dorp willen we verbinding zoeken en maken met de samenleving. Het gevoel er weer bij te horen door een zinvolle dag invulling waarin een ieder zich kan ontwikkelen op zijn eigen tempo. De prachtige omgeving waarin Bakkeveen ligt, zal mede voor een prettige werkplek zorgen! Unieke locaties en werkzaamheden, waarmee verbinding ontstaat met het dorp, de inwoners en toeristen. Op een laagdrempelige manier deelnemen aan het dagelijks leven. Het dorpse en kleinschalige karakter biedt overzicht en daarmee een veilige haven voor de cliënten. Veiligheid is een voorwaarde om jezelf positief te kunnen ontwikkelen! Belangrijk is dat bij iedere cliënt zoveel als mogelijk aangesloten wordt bij zijn mogelijkheden en wensen.


Visie & missie

Vieka is een stichting met een klein kernteam van vaste enthousiaste en bevlogen medewerkers. Ons doel is om mensen een zinvolle leer- en werkplek aan te bieden en waardoor een ieder op zijn eigen wijze kan participeren binnen de samenleving!
In onze visie staan begrippen als verbinding, kwaliteit, respect, betrokkenheid en zelfontplooiing centraal. Wij vinden het belangrijk dat er binnen een groep een prettige en veilige sfeer aanwezig is. Dit is in onze visie de basis om jezelf te kunnen zijn en te kunnen groeien! Wij streven ernaar dat een ieder zich persoonlijk kan ontwikkelen, eigen keuzes en wensen kan aangeven binnen de aangeboden kaders van het werk. Gebruik maken van de mogelijkheden van de ander. En deze in zijn kracht zetten!

We werken met begeleiders die ruime ervaring hebben. Tevens zijn zij gediplomeerd en beschikken zij over de juiste kwalificaties en certificeringen die nodig zijn om te mogen werken binnen dit spectrum van de zorgsector. We werken samen met locaties, waar werknemers kennis hebben van de uit te voeren werkzaamheden en ook deels van de zorg. Er is een bestuur aanwezig die de inhoud en uitvoering van de zorg, het beleid en de bedrijfsvoering nauwlettend volgt en de continuïteit hiervan waarborgt. Het bestuur bestaat uit mensen die diverse functies hebben bekleed en beschikken over een diversiteit aan kennis over verschillende relevante aandachtsgebieden. Hierdoor is er ten behoeve van de diverse vraagstukken, binnen de stichting, kennis aanwezig om deze vragen te beantwoorden. (bijv. Zorg & management). Tevens beschikt het bestuur over een ruim netwerk waarbinnen ook kennis kan worden gevraagd indien deze niet of niet voldoende aanwezig is binnen het bestuur.


Kernwaarden

Verbinding

Verbinding met elkaar als team, met je werkplek, collega’s, begeleider, werktaken, omgeving, en op eigen wijze kunnen participeren binnen de samenleving. Vooral ook de samenwerking met de omgeving (inwoners en organisaties) is van groot belang, zodat draagvlak wordt gecreëerd en er wederzijds voordeel ontstaat.


Respect en elkaar versterken

Respect voor jezelf, team, klanten, toeristen etc. Samen plezier ervaren in het werk, gebruik maken van elkaars mogelijkheden, verschillend en daarmee jezelf mogen zijn, aan afspraken houden, je mening mogen zeggen etc. Dit zorgt voor een fijn werkklimaat en stelt een ieder in staat om zijn of haar kansen optimaal te benutten. Elkaar gezamenlijk versterken, dat is waar het om draait.


Persoonlijke betrokkenheid

De groepen zijn klein, waardoor er zoveel mogelijk aandacht is voor het individu en daarmee voor de persoonlijke groei. We proberen binnen de kaders nieuwe uitdagingen te vinden, waardoor cliënten gestimuleerd worden om binnen de eigen mogelijkheden het maximale te bereiken. Dat vraagt van begeleiding flexibiliteit en aanpassingen in veranderende behoeftes en omgeving. Dit om te zorgen dat de stabiliteit voor cliënten gewaarborgd blijft


Kwaliteit

We maken aan de hand van een kwalitatief hoogwaardig programma een individueel zorgplan. We voeren deze uit, evalueren deze en stellen zo nodig bij. Ons streven is om aan te sluiten bij ieders wensen, talenten en mogelijkheden. Daarnaast zorgen wij voor vertrouwde gezichten, vaste en bevlogen begeleiders. Hierdoor leveren wij een bijdrage aan de kwaliteit van leven van de cliënt.


Talent, Voor Ieder Een KAns!

Waar ben ik goed in? Wat geeft mij zelfvertrouwen? Wat vind ik leuk om te leren? We gaan uit van ieders mogelijkheden, talenten en datgene waar iemand plezier in heeft en dit als zinvolle tijdsbesteding ervaart. Ruimte voor persoonlijke groei en zelfontplooiing!