Bij stichting Vieka zijn we bezig om aan alle voorwaarden te voldoen om WLZ zorg te kunnen leveren. Een belangrijke stap in dit proces is het behalen van de WLZ erkenning. Een voorwaarde voor deze erkenning is het hebben van een toezichthoudend orgaan. Bij Vieka hebben we Ben van Tuinen benaderd met de vraag of hij lid wil worden van de Raad van Toezicht. Hij stemde hier gelukkig mee in en sinds 13-03-2020 is hij dan ook officieel lid van de Raad van Toezicht van stichting Vieka.

Door deze aanpassing voldoet Vieka aan alle eisen en is de aanvraag voor een WLZ erkenning op 23-03-2020 positief afgerond. Vanaf deze datum zijn we erkend als instelling die zorg mag verlenen binnen WLZ en Zvw voor de categorie Begeleiding. Een volgende stap in het proces is het afsluiten van contracten met de verschillende zorgkantoren.